Verifying the Locking Function of Nord-Lock Washers

Nord-Lock washers are delivered pre-assembled in pairs to ensure correct mounting and ease of installation. The locking function of the Nord-Lock washers can be verified using some simple steps, watch the video below to find out more.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.