Šroubově spoje snadno a rychle

Předepínací systém Superbolt byl revolučně prvním systémem předepínání šroubů a matic pomocí technologie s vícešroubovými předepínacími prvky. Od té doby se naše technologie osvědčila v desítkách tisíc úspěšných instalací a i nadále vyvíjíme množství řešení pro zdolání výzev v oblasti další generace šroubových spojů.

Průvodce spojovacími prvky

Závrtné šrouby
předepínací prvky Superbolt používané u svorníků do slepých otvorů. Utažení v čistém napětí znamená, že svorníky se nebudou v závitovém otvoru uzavírat a budou snadno demontovatelné.

Průchozí otvory
Běžná aplikace s oboustranně zakončenými šrouby využívá předepínací prvky Superbolt a reakční matici na druhém konci. Matice Flexnut dodávají šroubům pružnost, což zvyšuje únavovou životnost.

Slepé otvory
Předepínací prvky Superbolt se často používají do slepých děr. Hlavy předepínacích šroubů jsou kompaktnější a hodí se do těsnějších oblastí; navíc také snižují počet dílů.

Zahloubené otvory
Předepínací prvky Superbolt se zcela vejdou do malých zahloubených děr. Vnitřní montážní/demontážní šestihran umožňuje snadné otočení do polohy.


Tipy k provedení montáže

Důležitá hlediska pro použití předpínacích prvků Superbolt a různé scénáře použití v terénu.

Centrování podložky na závitu
Ujistěte se, že podložka neleží na jedné straně zářezů nebo na poloměru spojovacích dílů.

Materiál s nízkou pevností
Pokud jsou na spoje použity materiály s nízkou pevností. může být zapotřebí silnější a větší podložka nebo přídavná podložka.

Velké nebo štěrbinové otvory
K přenosu zatížení šroubů na opěrný povrch je nutná přídavná podložka nebo velká podložka.

Požadavky na prostor
Zkontrolujte dostatečný prostor pro použití nástrčného klíče a ráčny.

Předepínací prvek na konci dříku
Možná bude zapotřebí přídavná distanční vymezovací vložka pro přiblížení předpínacího prvku ke konci šroubu pro správné zapojení zásuvky. Možná bude zapotřebí přídavná distanční vymezovací vložka pro přiblížení předpínacího prvku ke konci dříku šroubu pro správné nasazení nástrčného klíče.

Velmi dlouhý průchodový dřík
Pro dostatečný přístup k odtahovacím šroubům „jackbolts“ může být zapotřebí speciální předpínací prvek.

Úspěšné aplikace zákazníků

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.